Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

7670 3477
kasiawaliszewska
kasiawaliszewska
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.

May 03 2017

kasiawaliszewska
kasiawaliszewska
kasiawaliszewska
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.

April 24 2017

kasiawaliszewska

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
kasiawaliszewska
kasiawaliszewska
Masz zapach spełniających się marzeń.

April 04 2017

kasiawaliszewska
Wróć już, bo dzielące nas pół świata to trochę za dużo,
żeby mówić co tam u mnie.
Reposted fromolakocie olakocie viatoolong toolong

March 15 2017

kasiawaliszewska
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
kasiawaliszewska

I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.

Reposted fromawakened awakened viathatwasntadream thatwasntadream
5400 6be1
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream
8814 dd91
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream
kasiawaliszewska
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
kasiawaliszewska
Kiedy zapytają mnie o szczęście opowiem im o Tobie.
kasiawaliszewska
kasiawaliszewska
kasiawaliszewska
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl