Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

kasiawaliszewska

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
kasiawaliszewska
kasiawaliszewska
Masz zapach spełniających się marzeń.

April 04 2017

kasiawaliszewska
Wróć już, bo dzielące nas pół świata to trochę za dużo,
żeby mówić co tam u mnie.
Reposted fromolakocie olakocie viatoolong toolong

March 15 2017

kasiawaliszewska
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
kasiawaliszewska

I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.

Reposted fromawakened awakened viathatwasntadream thatwasntadream
5400 6be1
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream
8814 dd91
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream
kasiawaliszewska
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
kasiawaliszewska
Kiedy zapytają mnie o szczęście opowiem im o Tobie.
kasiawaliszewska
kasiawaliszewska
7902 8f79
kasiawaliszewska
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoolong toolong
kasiawaliszewska
2074 3bed
Reposted fromcalifornia-love california-love
kasiawaliszewska
8759 bd5c
kasiawaliszewska
W moim innym świecie możemy gadać do rana. I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania. I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania. I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas.
— Pezet - W moim świecie
Reposted frombelievee believee viaserialowaaa serialowaaa

March 02 2017

kasiawaliszewska
kasiawaliszewska

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
kasiawaliszewska
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl